Kamila logo

Każdy dom będzie musiał posiadać instalację fotowoltaiczną?

Każdy dom będzie musiał posiadać instalację fotowoltaiczną? Nowe przepisy programu REPowerEu ogłoszony przez komisję Europejską.

Instalacja fotowoltaiczna w każdym domu? W ramach programu unijnego REPowerEREPowerEU Infographicsu, którego głównym celem jest osiągnięcie znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2030, planowane jest wprowadzenie uregulowań prawnych, które wprowadzą obowiązek montażu paneli fotowoltaicznych w każdym domu jednorodzinnym.

Założenia programu

Program zakłada stopniowe wdrażanie tego obowiązku. W pierwszym etapie od 2026 roku instalacje fotowoltaiczne będą obligatoryjne dla wszystkich nowych obiektów publicznych i komercyjnych, których powierzchnia użytkowa przekraczać będzie 250 m2. Kolejnym etapem, już od roku 2027, ma być rozszerzenie tego wymogu o już istniejące budynki komercyjne i publiczne o powierzchni użytkowej ponad 250m2. Od roku 2029 instalacja fotowoltaiczna będzie obowiązkowa dla każdego nowo wybudowanego domu jednorodzinnego. Ponad to każda gmina Unii europejskiej, której liczba mieszkańców przekracza 10 tysięcy, zobowiązana będzie do posiadania co najmniej jednej wspólnoty energetycznej. Komisja Europejska zaleca stworzenie programów wspierających wdrożenia, które dadzą możliwość obniżenia kosztów energii dla mniej zamożnych odbiorców właśnie przez wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych.

Wsparcie inwestorów montujących instalacje fotowoltaiczne

Wszystkie kraje członkowskie UE będą również zobligowane do zagwarantowania systemów wsparcia dla inwestorów montujących instalacje fotowoltaiczne. Dotyczyć to będzie również instalacji połączonych z magazynami energii oraz pompami ciepła, które mają zapewnić zwrot inwestycji maksymalnie do 10 lat.

Polityka energetyczna Unii Europejskiej zakładająca intensywny rozwój fotowoltaiki ma być sposobem na uniezależnienie się od surowców energetycznych pochodzących z Rosji. Ma być to również krok do realizacji Zielonego ładu, który w roku 2050 ma pozwolić na osiągnięcie neutralności klimatycznej w Europie. Założenia, które przyjęto w programie Fit for 55, które miały doprowadzić do obniżenia emisji do poziomu 55% wartości z lat 90-tych dwudziestego wieku, okazują się niewystarczające.

Kosekwencje nie dostosowania się do obowiązku posiadania instalacji fotowoltaicznych

Niedostosowanie się do nałożonych obowiązków wynikających z programu REPowerEu może skutkować różnymi konsekwencjami, m. in.:

- kary finansowe, których wysokość uzależniona ma być od przepisów lokalnych lub też od wielkości domu;

- ograniczenia w sprzedaży nieruchomości na której nie będzie zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych;

- utrata możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego, które może być dostępne dla właścicieli korzystających z odnawialnych źródeł energii oraz brak możliwości oszczędzania na rachunkach za prąd.


Termomedia.pl tel. 690 42 68 68, e-mail: info@termomedia.pl

Dostarczamy na terenie całego kraju, montujemy w regionie Kołobrzeg, Koszalin, Białogard, Gryfice