Kamila logo

Prosument zbiorowy

dofinansowanie dzialalnosc gospodarcza urzad pracyProsument zbiorowy

1 kwietnia 2023r. weszła nowelizacja o odnawialnych źródłach energii. Ważnym aspektem, który się w niej pojawił, to nowa możliwość rozliczeń mikrostacji OZE (do 50 kW) i małych instalacji odnawialnych źródeł energii (powyżej 50kW jednak nie więcej niż 1MW). Rozwiązaniem tym jest wprowadzenie definicji prosumenta zbiorowego, którym jest odbiorca końcowy, który wytwarza na własne potrzeby energię wyłącznie z mikro lub małej instalacji odnawialnych źródeł energii za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego.

Prosumentowi przypisywana jest energia wytworzona w instalacji wedle udziału, a wartość wprowadzanej energii jest rejestrowana i rozliczana w ciągu 12 miesięcy na rachunkach za zakup energii. Energia, która stanowi autokonsumpcję (wytworzona i skonsumowana w ciągu tej samej godziny) nie jest obciążona kosztami zakupu i opłatami dystrybucyjnymi. Prosumentem zbiorowym może być zarówno część wspólna, lokatorzy, ale też przedsiębiorcy i inne podmioty eksploatujące lokale w takim budynku. ustawa umożliwia także uzyskanie statusu prosumenta indywidualnego, zbiorowego i wirtualnego przez podmioty, które mają podpisane umowy rozdzielone na sprzedaż i dystrybucję energii (np. art. 4 ust. 3 lub ust. 4b ustawy OZE).

Gdzie może być przyłączona instalacja prosumenta zbiorowego i czy musi posiadać własny licznik?

Prosument zbiorowy 1

Prosument zbiorowy2 

Prosument zbiorowy 3

Bilansowaniem i rozliczeniami energii elektrycznej zajmuje się operator systemu dystrybucyjnego.

Aby zostać prosumentem zbiorowym należy uzyskać zgodę właścicieli lokali lub spółdzielni mieszkaniowej na wykorzystanie dachu do zamontowania instalacji OZE, jak również uzyskać szereg innych decyzji lub złożyć odpowiednie zgłoszenia dotyczące np. planowania przestrzennego, procesu budowlanego, przyłączenia instalacji OZE lub ochrony środowiska. Procedura jest opisana szczegółowe w sekcji „Prosument zbiorowy krok po kroku”, jak również w odpowiedziach na inne pytania.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/prosument-zbiorowy-w-polsce
Więcej artykułów na temat fotowoltaiki znajdziecie Państwo w zakładce "Strefa wiedzy" w sekcji "fotowoltaika" - zapraszamy do lektury!

 


Termomedia.pl tel. 690 42 68 68, e-mail: info@termomedia.pl

Dostarczamy na terenie całego kraju, montujemy w regionie Kołobrzeg, Koszalin, Białogard, Gryfice