Kamila logo

Prosument lokatorski – nowe rozwiązania przyjęte przez Rząd

prosumentNa początku maja Rada Ministrów przyjęła przepisy MRIT o rozliczeniach prosumenta lokatorskiego. Przepisy te znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Już niedługo właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych będą mieli możliwość złożyć wniosek o otrzymanie statusu prosumenta lokatorskiego. Co się z tym wiąże?

 

Projekt zakłada, że prosument indywidualny, którego mikrostacja odnawialnych źródeł energii jest przyłączona do części wspólnych budynku, będzie otrzymywał wynagrodzenie za energię na wskazane przez siebie konto bankowe.

Warunki i zasady rozliczeń

Energia będzie rozliczana w dwóch etapach:

  1. Wytworzona i zużyta energia w ciągu tej samej godziny będzie stanowiła autokonsumpcję, co oznacza, że prosument nie poniesie kosztów stanowiących cenę energii i jej dystrybucji
  2. Nadwyżki wytworzonej energii w ciągu tej samej godziny będą przez sprzedawcę przeliczane na depozyt konsumencki po miesięcznej cenie rynkowej (co w lipcu 2024 ulegnie zmianie na cenę godzinową). Depozyt ten będzie w 100% wypłacane na wskazane konto po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Aby skorzystać z rozliczeń prosumenta lokatorskiego będzie trzeba spełnić następujące warunki:

  • mikroinstalacja OZE musi być zainstalowana na budynku wielolokalowym
  • moc mikroinstalacji nie może być większa niż moc przyłączeniowa części wspólnej i indywidualnych lokali łącznie)
  • budynek musi być w przeważającej części mieszkalny

Środki, które zostaną wypłacone będzie można przeznaczyć na:

  • rozliczenie zakupu energii elektrycznej
  • obniżenie opłat, które związane są z eksploatacją lokali mieszkalnych w budynku z zainstalowaną mikrostacją OZE
  • obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w innych budynkach niż budynek z instalacją OZE, pod warunkiem, że ich części wspólne zarządzane są przez tego prosumenta.

Prosumentem lokatorskim można zostać bez względu na czas, w którym zainstalowano mikroinstalację. Aby zostać prosumentem lokatorskim będzie trzeba złożyć odpowiedni wniosek do swojego dostawcy energii. Sprzedawca zmieni w jego następstwie sposób rozliczeń najpóźniej do drugiego miesiąca po miesiącu złożenia wniosku.

Przewidywany czas wejścia w życie nowych przepisów, to przełom lata i jesieni 2023 roku.

Zapraszamy również do przeczytania artykułu o prosumencie zbiorowym!


Termomedia.pl tel. 690 42 68 68, e-mail: info@termomedia.pl

Dostarczamy na terenie całego kraju, montujemy w regionie Kołobrzeg, Koszalin, Białogard, Gryfice