Kamila logo

Ekopożyczka dla MŚP

Slajder strona zarr.com .pl 3 1

Ekopożyczka - uruchomiono  nowy produkt finansowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

Ekopożyczka dla MŚP może być przeznaczona na finansowanie celów inwestycyjnych w województwie zachodniopomorskim, służących poprawie efektywności energetycznej MŚP i/lub minimalizujących negatywne oddziaływanie prowadzonej działalności gospodarczej na środowisko, takich jak:

1.   Przebudowa, remont budynku, instalacji, urządzeń technicznych, w tym działania termomodernizacyjne i remontowe (np. docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów i dachów, wymiana stolarki okiennej, modernizacja systemu ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, świetlików, bram wjazdowych, montaż urządzeń zacieniających okna, modernizacja lub wymiana dźwigów, modernizacja systemu klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, instalacja urządzeń pomiarowo kontrolnych, teletransmisyjnych związanych z zarządzaniem energią itp.);

2.    Modernizacja lub wymiana oświetlenia wewnętrznego lub zewnętrznego, systemów zasilania, systemów sterowania oświetleniem na energooszczędne,

3. Modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach, produkcyjnych lub przemysłowych, energetycznych telekomunikacyjnych informatycznych, w tym zakup maszyn, urządzeń i sprzętu niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego (np. modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji sprężonego powietrza, kotłów, pomp, turbin napędzających sprężarki procesowe i pompy, dmuchaw, wentylatorów, agregatów chłodniczych, silników, napędów, układów sterowania, rurociągów, zbiorników kanałów spalin, kominów, modułów radiowych, transmisyjnych, komputerów, serwerów itp.);

4.    Budowa lub modernizacja instalacji służących do produkcji (np. izolacja termiczna rurociągów ciepłowniczych, pieców, zbiorników, kotłów, urządzeń oczyszczających gazy, wymienników ciepła, pieców grzewczych itp.);

5.   Wykorzystanie technologii OZE, oraz podłączenie źródeł energii do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej czy systemów magazynowania energii (np. instalacja paneli fotowoltaicznych);

6.    Budowa lub modernizacja instalacji umożliwiających odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas produkcji oraz podłączenie źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej czy systemów magazynowania energii;

7.  Zakup nie starszych niż 5 lat nisko/bezemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów;

8.     Rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania paliw alternatywnych;

9.     Przeprowadzenie audytu energetycznego i/lub audytu efektywności energetycznej na potrzeby przedsięwzięcia inwestycyjnego finansowanego z JPE;

10.   Inne przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej i/lub minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko

Maksymalny okres spłaty EKOPOŻYCZKI nie może być dłuższy niż 72 miesiące (6 lat).

Jeden Pożyczkobiorca może uzyskać więcej niż jedną Ekopożyczkę, z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość Ekopożyczki lub suma Ekopożyczek udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy nie może przekroczyć 500 000,00 PLN.

Warunki finansowe

EKOPOŻYCZKA jest oprocentowana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, przy czym oprocentowanie jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i równe ¼ Stopy Bazowej* obowiązującej w dniu wydania pozytywnej decyzji pożyczkowej.

* aktualne oprocentowanie pożyczki wynosi 1,91% p.a.

Zapraszamy do kontaktu - nasi eksperci slużą pomocą w pozyskaniu ekopożyczki


Termomedia.pl tel. 690 42 68 68, e-mail: info@termomedia.pl

Dostarczamy na terenie całego kraju, montujemy w regionie Kołobrzeg, Koszalin, Białogard, Gryfice