Mariusz Ławro logo

Świadectwo energetyczne budynku

Charakterystyka energetyczna budynków

certyfikat energetyczny swiadectwoOferujemy skorzystanie z usług naszego audytora energetycznego, który wykona świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków jedno i wielorodzinnych oraz instytucji użyteczności publicznej. Sporządzi również dokumentację w celu pozyskania środków np. na termomodernizację – audyt energetyczny, remontowy i poprawy efektywności energetycznej. Audytor jest zarejestrowany w ministerialnym rejestrze osób uprawnionych do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, natomiast same obliczenia wykonywane są za pomocą licencjonowanego programu komputerowego Arcadia TermoCAD PRO.

 Świadectwo energetyczne, znane również jako certyfikat energetyczny, to dokument informujący o efektywności energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego. Jest to dokument obowiązkowy w niektórych krajach, który ma na celu dostarczenie informacji o zużyciu energii budynku oraz ocenę jego efektywności energetycznej.

Świadectwo energetyczne zawiera wiele istotnych informacji, takich jak:

  1. Indeks efektywności energetycznej: Jest to wskaźnik, który informuje o ogólnej wydajności energetycznej budynku. Jest wyrażany w postaci wartości liczbowej, a im niższa wartość, tym bardziej energooszczędny jest budynek.

  2. Skala efektywności energetycznej: W wielu krajach skala od A (najbardziej energooszczędne) do G (najmniej energooszczędne) jest używana do oznaczenia efektywności energetycznej budynku.

  3. Informacje o zużyciu energii: Świadectwo energetyczne zawiera dane dotyczące rocznego zużycia energii w budynku, w tym na ogrzewanie, chłodzenie, wentylację i inne systemy energetyczne.

  4. Zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej: Często świadectwo energetyczne zawiera zalecenia, jak poprawić efektywność energetyczną budynku. Może to obejmować sugerowane ulepszenia technologiczne, izolację termiczną, zmiany w systemach ogrzewania i chłodzenia itp.

Świadectwo energetyczne ma na celu informowanie potencjalnych nabywców lub najemców budynków o ich kosztach eksploatacji związanych z energią oraz zachęcanie do inwestowania w bardziej energooszczędne rozwiązania. Pomaga również podnosić świadomość społeczną na temat efektywności energetycznej i ochrony środowiska.

 

 

Działamy w regionie Kołobrzeg, Koszalin, Białogard. Zapraszamy do kotnatku!


Termomedia.pl tel. 690 42 68 68, e-mail: info@termomedia.pl

Dostarczamy na terenie całego kraju, montujemy w regionie Kołobrzeg, Koszalin, Białogard, Gryfice