Kamila logo

Program „Czyste powietrze” – dotacje do termomodernizacji!

Czyste Powietrze baner 1 768x384Program „Czyste Powietrze” - dotacje do termomodernizacji, a także do wymiany starych źródeł ciepła na bardziej efektywne i nowoczesne, które spełniają najwyższe standardy!

Dofinansowanie może sięgać kwoty 136200zł!

Dla kogo dofinansowanie "Czyste poweitrze"?

Część I: dla beneficjentów chcących skorzystać z podstawowego poziomu dofinansowania

W tej grupie znajdują się osoby fizyczne, które nie przekraczają dochodem 135000zł rocznie. Muszą być właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych, jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych, które mają wydzieloną księgę wieczystą.

Dofinansowanie można pozyskać w formie dotacji lub dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego w banku (dofinansowanie na częściową spłatę kapitału kredytu, wypłacanego przez banki, które są partnerami programu „Czyste Powietrze”).

Część II: dla beneficjentów chcących skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania

Z podwyższonego poziomu dofinansowania skorzystać mogą osoby fizyczne, które spełniają określone warunki. Pierwszym warunkiem jest posiadanie lub współposiadanie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokali mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, Osoby te muszą spełniać kryteria dochodowe, które w przeliczeniu na jednego członka w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 1894,00zł w gospodarstwie domowym wieloosobowym lub 2651,00zł w jednoosobowym gospodarstwie. W przypadku uzyskania dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej, roczny przychód za rok kalendarzowy za który ustala się przeciętny miesięczny dochód, nie może przekraczać czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w miesiącu grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie pozyskać można w czterech wariantach: w formie dotacji, dotacji z prefinansowaniem (dofinansowanie polegające na wypłacie części dotacji (w formie zaliczki) przed rozpoczęciem przedsięwzięcia lub na jego początku oraz pozostałej części dotacji po zakończeniu realizacji całego przedsięwzięcia), dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, pożyczki dla gmin jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie).

Część III: dla beneficjentów chcących skorzystać z najwyższego poziomu dofinansowania

Z najwyższego dofinansowanie mogą skorzystać tak jak w poprzednich wariantyach osoby fizycznie, które spełniają łącznie następujące warunki: są właścicielami lub współwłaścicielami osobnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku jednorodzinnym posiadającego wyodrębnioną księgę wieczystą. Ponadto beneficjent zobowiązany jest spełniać kryterium dochodowe, które w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego w skali miesiąca nie przekracza: 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej roczny przychód wskazany w zaświadczeniu nie może przekraczać dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, które określane jest w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie można uzyskać w formie dotacji, dotacji z prefinansowaniem lub w formie pożyczki dla gmin jako finansowanie uzupełniające dla beneficjentów – uruchomienie w terminie późniejszym.

163 plansze reforma programu Czyste Powietrze NFOSiGW 1600x900 1

Na co?

  • wymiana kopciucha, czyli nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowy efektywny i ekologiczny kocioł,
  • modernizacja instalacji grzewczej,
  • ocieplenie budynku,
  • wymiana okien i drzwi,
  • zakup rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • montaż instalacji PV, czyli instalacji fotowoltaicznej (paneli słonecznych).

Ile?

  • Nawet do 135 000 zł w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania z kompleksową termomodernizacją.
  • Do 99 000 zł w podwyższonym i do 66 000 zł w podstawowym poziomie dofinansowania.
  • Dodatkowo audyt energetyczny: do 1 200 zł.
  • Im niższy dochód, tym wyższa dotacja.

Składanie wniosków

Wnioski można składać trzema ścieżkami:

- na stronie gov.pl

- w urzędzie

- w wybranych bankach (lista banków pod tym linkiem)

Oferujemy również pomoc w pozyskaniu tych środków. Dopełnimy wszelkich formalności związanych z uzyskaniem dotacji! Zapraszamy do kontaktu


Termomedia.pl tel. 690 42 68 68, e-mail: info@termomedia.pl

Dostarczamy na terenie całego kraju, montujemy w regionie Kołobrzeg, Koszalin, Białogard, Gryfice