Kamila logo

Moja Elektrownia Wiatrowa

turbiny Moja Elektrownia Wiatrowa – dofinansowania do turbin wiatrowych.

To program rządowy, który ruszy już w roku 2024. Dofinansowanie będzie można uzyskać na przydomową turbinę wiatrową, a także na magazyn energii.

Kierownictwo Ministerstwa Klimatu i Środowiska sygnalizowało uruchomienie środków na dofinansowania na montaż domowych elektrowni wiatrowych. Wiadomo już, że turbiny wiatrowe nie będą włączone do programu Mój Prąd.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przedstawił założenia nowego programu Moja Elektrownia Wiatrowa. Niestety konsultacje społeczne ruszyły 29 stycznia i potrwały tylko do 5 lutego, a Narodowy Fundusz zamieścił informacje o nim na stronie głównej dopiero 2 lutego. Nie dało to niestety zbyt wielu możliwości na zgłaszanie uwag i sugestii dotyczących programu.

Moja Elektrownia Wiatrowa - na co będzie można dostać dofinansowanie?

Z informacji pochodzących z NFOŚiGW wynika, że budżet programu wynosić będzie 400 mln złotych i sfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Modernizacyjnego.

Dotacje mogą uzyskać prosumenci, którzy zamierzają postawić przydomową elektrownie wiatrową do 20 kW i maksymalnie do 30 metrów wysokości. Warunkiem jest także produkcja energii tylko na własne potrzeby. Dodatkowo dofinansowanie otrzymać będzie można dna towarzyszące turbinie wiatrowej urządzenie magazynujące energię o pojemności minimalnej wynoszącej 2 kWh. Dofinansowane będą tylko nowe urządzenia, które zostały wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem. Warunkiem uzyskania pieniędzy jest również wcześniejsze dokonanie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Wysokość dotacji Moja Elektrownia Wiatrowa.

Dofinansowanie w ramach programu Moja Elektrownia Wiatrowa  będzie przyznawane w maksymalnej wysokości do 50 procent kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu domowych elektrowni wiatrowych oraz magazynów energii. Z opublikowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informacji wynika, że maksymalna dotacja wynosić będzie 30 tysięcy złotych (maks. 5 tys. Zł / kW), natomiast środki na magazyn energii pozyskać będzie można w maksymalnej wysokości 17 tysięcy złotych. Ważną informacją jest fakt, iż do kosztów kwalifikowanych będzie można zaliczyć również przygotowanie dokumentacji projektowej (wartość tych kosztów nie może przekroczyć 10 procent kosztów kwalifikowanych).

Kto może ubiegać się o dotacje?

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Moja Elektrownia” przeznaczony jest dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego. Osoba ta powinna wytwarzać energię elektryczną tylko na własne potrzeby, a w przypadku instalacji on – grid musi posiadać umowę kompleksową lub umowę na sprzedaż energii, która reguluje kwestie związane z wprowadzenie do sieci energii wyprodukowanej przez mikrostację. Instalacje off – grid (niepodłączone do publicznej sieci) również mogą być dofinansowane z programu. Osoby, które będą beneficjentami tego programu będą wykluczone ze wsparcia inwestycji z innych środków publicznych, za wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej.

Miejsce montażu turbin i magazynu energii.

Urządzenia objęte dofinansowaniem w ramach programu powinny być zamontowane na budynkach mieszkalnych lub na terenie posesji, na której ten budynek jest położony. Nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania na inwestycje, które realizowane są na budynkach wykorzystania sezonowego, domkach letniskowych czy budynkach gospodarczych. W domu nie może być również prowadzona działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 20 procent jego całości. Beneficjenci programu zobowiązani zostaną również do używania zamontowanej, dofinansowanej instalacji przez okres 5 lat od daty wypłaty środków.

Pomożemy w złożeniu dokumentacji, pozyskaniu środków, doborze instalacji i realizacji inwestycji! Zapraszamy do kontaktu!


Termomedia.pl tel. 690 42 68 68, e-mail: info@termomedia.pl

Dostarczamy na terenie całego kraju, montujemy w regionie Kołobrzeg, Koszalin, Białogard, Gryfice