Kamila logo

Optymalizacja ujemnych stawek za energię elektryczną

Taryfa 1Optymalizacja ujemnych stawek za energię elektryczną dzięki mySolarEdge? Można uniknąć ujemnych cen za przesyłkę energii i maksymalnie zwiększyć swoje oszczędności!

Dzięki nowej funkcji optymalizacji stawek ujemnych, która zawarta jest w aplikacji mySolarEdge, daje możliwość automatycznego wstrzymania produkcji falownika, kiedy tylko ceny sprzedaży energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej są ujemne.

Czym są ujemne ceny energii?

Zjawisko, jakim są ujemne ceny energii w Polsce, występuje na Towarowej Giełdzie Energii. Pojawia się, gdy utrzymuje się nadpodaż energii elektrycznej powodująca spadek cen w kolejnych godzinach. To sytuacja, kiedy za energię sprzedaną w danej godzinie wytwórca w teorii płaci odbiorcy.

Wartości ujemne są związane z charakterem rynku energii, gdzie popyt i podaż muszą być zbilansowane w czasie rzeczywistym. Rosnąca liczba instalacji OZE, a tym samym ilości energii elektrycznej, sprawia, że z zagadnieniem dotyczącym negatywnych cen prawodpodobnie będziemy mieć coraz częściej do czynienia. O cenach ujemnych pisaliśmy już przy okazji artykułu "Taryfy dynamiczne"

Dla kogo funkcja optymalizacji stawek ujemnych?

Odbiorcami tej funkcji będą właściciele systemów w krajach na terenie Europy, którzy są zarejestrowani w dynamicznych planach teryfowych, które bazują na cenach z rynku hurtoweo energii dostarczanych przez Towarową Giełdę ENERGII 9zza pośrednictwem ENTSO-E).

 

2 Kiedy mamy do czynienia ze stawką ujemną?

Stawka ujemna pojawia się zazwyczaj w okresach, w których jest niskie zapotrzebowanie na energię i jednocześnie duża produkcja energii odnawialnej. Wówczas sprzedawcy energii nakładają rodzaj kary na właścicieli domów z instalacją PV, którzy wysyłają do sieci energię – karę tą określa się mianem ujemnych cen energii.

Na poniższym rysunku przedstawiony został wykres stawek dynamicznych obowiązujących na rynku dnia następnego. Obszary, które zaznaczone zostały prostokątami wskazują godziny i okresy, w których można byłoby spodziewać się ujemnych cen energii.

Ceny rynku dnia

 

3Jak to działa?

- oparta na całodobowym systemie optymalizacji energii SolarEdge ONE, funkcja Optymalizacji stawek ujemnych, daje możliwość automatycznego wstrzymania produkcji falownika, gdy ceny za przesłanie energii do sieci są ujemne

- włączenie tej funkcji powoduje monitorowanie przez aplikację tempa eksportu oraz daje możliwość automatycznego zatrzymywania i wznawiania produkcji energii przez falowanik

- po zatrzymaniu produkcji system fotowoltaiczny nie będzie dostarczał prądu AC do domu, ale każde urządzenie po stronie DC falownika (od strony instalacji modułów PV) kontynuuje pracę za pośrednictwem szyny prądu stałego. Na przykład magazyn energii sprzężony po stronie DC może być nadal ładowany, nawet jeśli falownik nie wytwarza już prądu AC

Jak wdrożyć Optymalizację stawek ujemnych w mySolarEdge

Krok 1:
Otwórz aplikację mySolarEdge, kliknij w przycisk menu, a następnie otwórz Ustawienia

Krok 2:
Naciśnij stawki za energię i wybierz Stawki rynku hurtowego (ENTSO-E) w polu Dostawcy energii

Krok 3:
Ustaw dostawcę energii dla planu stawek eksportu. Ustawienia stawek dynamicznych zostaną aktywowane

Krok 4:
Włącz Optymalizację stawek ujemnych i, jeśli występuje, uwzględnij dodatkową opłatę do podstawowej ceny (informacja w umowie)

Krok 5:
Kliknij Zapisz.
Twój system jest skonfigurowany do optymalizacji stawek ujemnych

 


Termomedia.pl tel. 690 42 68 68, e-mail: info@termomedia.pl

Dostarczamy na terenie całego kraju, montujemy w regionie Kołobrzeg, Koszalin, Białogard, Gryfice