Charakterystyka energetyczna budynków

dpe etiquette energie aOferujemy skorzystanie z usług naszego audytora energetycznego, który wykona świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków jedno i wielorodzinnych oraz instytucji użyteczności publicznej. Sporządzi również dokumentację w celu pozyskania środków np. na termomodernizację – audyt energetyczny, remontowy i poprawy efektywności energetycznej. Audytor jest zarejestrowany w ministerialnym rejestrze osób uprawnionych do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, natomiast same obliczenia wykonywane są za pomocą licencjonowanego programu komputerowego Arcadia TermoCAD PRO 7.

 

 • Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich rodzajów budynków (również z chłodzeniem i oświetleniem).
 • Obliczanie świadectwa energetycznego wg WT 2008/2014/2017/2021 oraz wg rozp. MI z dn. 6.11.2008 r., rozp. MIiR z dn. 3.06.2014 r., rozp. MIiR z dn. 27.02.2015 r.
 • Obliczanie świadectwa dla budynku wielofunkcyjnego EPm.
 • Sporządzanie audytu energetycznego i remontowego wg WT 2008 i WT 2014 z uwzględnieniem rozp. MI z dn. 17.03.2009 r. i rozp. MIiR z dn. 3.09.2015 r., oraz wsparcie obliczeń audytów efektywności energetycznej wg rozp. MG z 10.08.2012 r. (z możliwością modernizacji systemu oświetlenia oraz sprzętu i urządzeń elektrycznych)
 • Audyt – poprawa efektywności energetycznej – dotacja NF15, NF40
 • Obliczanie emisji CO2 i wskaźnika UOZE.
 • Obliczanie parametrów przegród niejednorodnych.
 • Obliczanie współczynnika przenikania U okien na podstawie PN-EN ISO 10077: 2007.
 • Obliczanie współczynnika btr i temperatury stref nieogrzewanych na podstawie PN-EN ISO 13789.
 • Definiowanie wielu źródeł dla systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u.
 • Automatyczne obliczanie mostków cieplnych.
 • Obliczenia strat ciepła z wykorzystaniem struktury budynku.
 • Generowanie stref cieplnych na podstawie temperatur i grup pomieszczeń.
 • Zestawienie systemów wentylacji w budynku.
 • Możliwość definiowania EPH+W, ∆EPC, ∆EPL i Umax
 • Obliczenia wentylacji mieszanej.
 • Obliczanie współczynnika btr i temperatury stref niechłodzonych na podstawie PN-EN ISO 13789.
 • Definiowanie wielu źródeł dla systemów chłodu i oświetlenia.
 • Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na chłód wg PN-EN ISO 13790:2009.
 • Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla instalacji oświetlenia wg PN-EN 15193:2010
 • Obliczanie wykropleń i wydruk raportów na podstawie PN-EN 13788:2003.
 • Analiza powierzchni okien i kondygnacji oraz bilans mocy w budynku.
 • Uwzględnianie różnych norm do obliczeń strat ciepła.
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w obliczeniach audytu.
 • Obliczenia kosztów ogrzania 1m2 budynku i podgrzania 1 m3 c.w.u.
 • Obliczenia premii termomodernizacyjnych.
 • Grupowanie przegród przeznaczonych do modernizacji.

Obszar i zakres usługi

Usługa dostępna dla naszych klientów z regionu Kołobrzeg, Koszalin i Białogard. Inne lokalizacje do uzgodnienia. Obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji, z możliwością wykonania termowizji. Zapraszamy do kontaktu