Sterownik kotła stałopalnego Recalart Optimaeco3

+

Regulator przeznaczony jest do kotłów zasypowych. Umożliwia sterowanie obiegiem centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i dodatkowo pompą ogrzewania podłogowego. Regulacja obrotami wentylatora typu PID pozwala na spalanie różnych typów paliw. Po raz pierwszy zastosowano w tej klasie urządzeń zawór mieszający, co  znacznie przedłuża żywotność  kotła.

 OptimaEco 3 nowoczesny regulator do kotłów zasypowych

Regulator przeznaczony jest do kotłów zasypowych. Umożliwia sterowanie obiegiem centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i dodatkowo pompą ogrzewania podłogowego. Regulacja obrotami wentylatora typu PID pozwala na spalanie różnych typów paliw. Po raz pierwszy zastosowano w tej klasie urządzeń zawór mieszający, co znacznie przedłuża żywotność kotła.

Algorytm PID sterują mocą dmuchawy. Zakres mocy ograniczony jest przez użytkownika parametrami dostępnymi w menu KOCIOŁ->DMUCHAWA. Dmuchawa będzie więc pracowała pomiędzy mocą minimalną, a mocą maksymalną. Moc minimalną należy ustawić tak aby dmuchawa pracowała w sposób pewny, tzn. nie zatrzymywała się samoczynnie. Ustawienie to jest szczególnie istotne w przypadkach gdy w instalacji widoczne są spadki napięcia np. wieczorem gdy linia zasilająca budynek jest przeciążona. Drugi parametr – moc maksymalna dmuchawy, wymaga regulacji pod kątem używanego opału. W przypadku gdy spalamy drewno, potrzebujemy zdecydowanie mniej powietrza niż w sytuacji gdy palimy miałem. Ten parametr zalecamy ustawić w momencie gdy kocioł jest już całkowicie rozpalony. Za duża moc dmuchawy jest niekorzystna, gdyż niepotrzebnie podnosi temperaturę w kominie i schładza kocioł nadmiarem powietrza. W rezultacie spalimy więcej opału.
Program PID wyznacza optymalną moc dmuchawy na podstawie pomiaru temperatury kotła i szybkości zmian tej temperatury. Ogólnie zasada jest taka: obroty dmuchawy rosną gdy temperatura na kotle spada, maleją – gdy rośnie. W skrajnych sytuacjach dmuchawa zostaje zatrzymana, np. temperatura na kotle jest większa o ponad 10C od wartości ustawionej, lub temperatura kotła przekroczyła wartość maksymalną (fabrycznie jest to wartość 85C, ale może być skorygowana w ustawieniach serwisowych). Ręczne ustawienie parametrów mocy (moc minimalna, maksymalna) pozwala osiągnąć bardziej stabilną pracę kotła niż w przypadku automatycznego ograniczenia mocy czujnikiem spalin. Czynność regulacji jest jednorazowa i nieskomplikowana. Regulator wykorzystuje optymalnie nadmuch, działa bardziej precyzyjnie co w efekcie przekłada się na bardzo małe wahania temperatury na kotle (+/- 1-2 C). Oczywiście stabilizację pracy kotła osiągniemy po całkowitym rozpaleniu paleniska, najczęściej po 1-2 godzinach od rozpalenia ognia.

Funkcje realizowane:
- sterowanie obiegiem centralnego ogrzewania,
- sterowanie obiegiem ogrzewania podłogowego,
- sterowanie obiegiem ciepłej wody użytkowej,
- płynne sterowanie obrotami wentylatora,
- obsługa zaworu mieszacza, funkcja ochrony kotła przed powrotem zimnej wody,
- funkcja rozpalania,
- termostat,
- zegar,
- program dobowy ogrzewania CO,program dobowy ogrzewania CWU,
- sygnalizacja optyczna alarmów,- sterowanie ze zintegrowaną funkcją PID (kontrola wartości temperatur),
- czytelny wyświetlacz graficzny 128x64 pix,
- menu pomocy wyświetlane na ekranie,
- wybór języka, dostępne 4 wersje językowe,
- funkcja Lato/Zima,
- sygnalizacja akustyczna alarmów oraz wyłączenia dmuchawy,
- funkcja detekcji braku paliwa.

Oszczędności:
Program dobowy (umożliwiający ustawienie czasowe obniżenie temperatury)
Współpraca z każdym termostatempokojowym o stykach zwiernych
Tryb Lato (ogrzewanie tylko obiektu ciepłej wody)
Znaczne wydłużenie czasu eksplotacji kotła - dodatkowa ochrona (sterowany zawór mieszający)

Sterowanie PID
Płynna regulacja nadmuchem, co znacznie poprawia spalanie paliwa
Ekonomiczne spalanie różnych typów paliw: drewno, węgiel.
Czujnik spalin w standardowym wyposażeniu - jeszcze lepsze sterowanie dmuchawą

Parametr Jednostka Min Max
Zasilanie V~, 50Hz 207 253
Podajnik A, 230V~   0,6
Pompa C.O. A, 230V~   0,6
Pompa C.W.U. A, 230V~   0,6
Pompa Cyrkulacyjna A, 230V~   0,6
Pompa Podłogowa A, 230V~   0,6
Siłownik zaworu m. 1 A, 230V~   0,6
Czujnik Kocioł Zasilanie °C 0 99
Czujnik Powrotu Kotła °C 0 99
Czujnik C.W.U. °C 0 99
Czujnik C.O. 1 °C 0 99
Czujnik C.O. 2 °C 0 99
Czujnik podłogowy °C 0 99

 

Schemat układu sterowania

schemat optimaeco 3

 

C1 - czujnik kotła 
C2 - czujnik powrotu kotła 
C3 - czujnik C.W.U. 
C4 - czujnik C.O. 
C5 - czujnik podłogowy
 
P1 - Pompa C.O.
P2 - Pompa C.W.U.
P3 - Pompa cyrkulacyjna C.W.U.
P4 - Pompa podłogowa

M - Mieszacz
W - Dmuchawa

Pliki

Zapytaj o produkt

Komentarze

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież