Regulator pokojowy Logamatic RC100

Producent: Buderus [produkty]
+

Logamatic RC100 to regulator pokojowy do kotłów Buderus współpracujących w systemie EMS Plus.

Buderus Logamatic RC100 - regulator pokojowy EMS PLUS.

Funkcje podstawowe

 • regulator sterujący wg temperatury pomieszczenia dla instalacji ogrzewczych z jednym obiegiem grzewczym bez zmieszania,
 • regulator strefowy dla jednego obiegu grzewczego bez zmieszania z modułem strefowym i maksymalnie 4 obiegami grzewczymi w instalacjach bez nadrzędnego modułu obsługowego,
 • moduł zdalnego sterowania w instalacjach z nadrzędnym modułem obsługowym (np. RC300) z maksymalnie 4 obiegami grzewczymi,
  dla źrodeł ciepła z 2-przewodową magistralą EMS plus.

Funkcjonowanie jako sterownik regulacyjny

 • Moduł RC100 kontroluje temperaturę w pomieszczeniu i reguluje temperaturę w źródle ciepła w celu uzyskania żądanej temperatury w pomieszczeniu.
 • Regulacja mocy: Moc grzewcza źródła ciepła zmienia się stosownie do różnicy pomiędzy aktualną a żądaną temperaturą w pomieszczeniu. Sposób regulacji jest odpowiedni dla mniejszych wahań mocy (np. domy wolno stojące). Liczba startów palnika jest mniejsza, a czas pracy pompy krótszy.
 • Regulacja temperatury zasilania: Temperatura zasilania zmienia się stosownie do różnicy pomiędzy aktualną a żądaną temperaturą w pomieszczeniu. Sposób regulacji jest odpowiedni dla większych wahań mocy. Dokładność regulacji jest większa i wysokość temperatury zasilania zostaje ograniczona. Pozwala to zaoszczędzić paliwo.
 • Funkcjonowanie jako regulator strefowy
 • RC100 w połączeniu z modułami strefowymi bez nadrzędnego modułu obsługowego może być stosowany jako regulator do sterowania każdym zmaksymalnie 4 obiegów grzewczych (szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji technicznej modułu strefowego).
 • Regulacja temperatury strefy odbywa się w sposób identyczny jak w przypadku funkcjonowania jako regulator sterujący wg temperatury pomieszczenia.

Funkcjonowanie jako moduł zdalnego sterowania

RC100 można używać jako modułu zdalnego sterowania dla nadrzędnego modułu obsługowego. Np. jeden moduł RC300 może regulować 4 obiegi grzewcze, z których każdy posiada jeden moduł RC100.

Program czasowy określany jest przez nadrzędny moduł obsługowy. Na module RC100 można tymczasowo zmienić żądaną temperaturę w pomieszczeniu aż do następnego załączenia programu czasowego. Następnie sterowanie ponownie przejmuje nadrzędny moduł obsługowy, do momentu, gdy ustawienie na RC100
zostanie ponownie zmienione.

Pliki

Zapytaj o produkt

Komentarze

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież